Thursday, 8 October 2009

55. dan

Ne kucaj, uđi, vrata su otvorena!
Iznad mojih vrata večeras stoji broj 55 i on ima neko svoje značenje.
Sreću se različiti podaci, poput toga da je 55 atomski broj cezijuma, zatim to je i pozivni broj za Brazil, kao i to da je Hitler bio 55-ti član Naci partije.
Ili kako kaže Pitagorin tetraktis, mistični broj 55 se dobija sukcesivnim zbrajanjem brojeva od 1 do 10 i predstavlja nastanje svega iz jednog, tj. nosi poruku da je jedno u svemu.
Interesantno je i tumačenje da broj 5 predstavlja simbol muškarca kao mikrokosmosa (5 tačaka predstavljaju 5 nastavaka vitruvijanskog čoveka).
Broj 5 pored broja 5 bila bi ideja da su "svaki muškarac i žena zvezda"; spajanje muškog i ženskog radi generisanja savršenog jedinstva ili dopunjavanja.
Kako to divno zvuči, zvuči kao neko vanvremensko stapanje, kao ova divna B&W fotografija što tako mami uspavanu nostalgiju za vremenima kada se imalo vremena za ljubav, kada se ljubilo...No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts with Thumbnails