Thursday, 25 February 2010

195. dan

Ima mnogo starih ljudi koji su gladni i koji nemaju šta da jedu.
Ali njih niko ne primećuje ili ne želi da ih primeti.
Čovek je prišao pultu i rekao je prodavačici pizza: "Hoću ovo parče, ali pazi da se ne polomi!"
Ona je kao i svaka prosečna kokoška počela da prevrće očima, a i svi prisutni su počeli da prevrću očima.
Njemu koji nema ništa je to bilo veoma važno.
Ti koji su prevrtali očima su "veliki vernici" kojima je jedina preokupacija bila da li će parče pizze biti posno, jer "greh na usta ulazi".
Ne okrećite glavu na drugu stranu, dajte, jer vaše malo je nekome možda sve!

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts with Thumbnails