Tuesday, 23 February 2010

193. dan

Večeras ne osećam potrebu da napišem ništa više.
Želim da uputim sve čitaoce da odvoje svoje vreme i da pročitaju ovo što sam napisala.
Hoću da čujem vaše komentare, jer jalovo je pokretanje ovakvih tema bez ikakvih vaših reakcija.
Očekujem iskrene komentare, a ne gradiva prepričana iz literature.
Ukoliko i dalje budete ćutali, ja to mogu samo da protumačim kao totalnu nezainteresovanost.
Nasilje u porodici je sistemski društveni problem i tiče se svih nas.
Mi smo (postali) nasilna nacija, a to nas nigde neće odvesti, osim u propast.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts with Thumbnails