Friday, 12 March 2010

207. dan - 210. dan

Htela sam da te pitam.
Htela sam da ti kažem.
Htela sam da budem pored tebe.
Ne znam ni šta da te pitam.
Ne znam ni šta da ti kažem.
Ne znam ni kako da dođem kod tebe.
Uputila si mi svoju molbu.
Zaklela sam ti se.
I biće tako.
Da li mi to možemo zajedno?
Predložila sam ti.
Složila si se.
Za tebe To ima mnogostruko značenje.
Za mene je To jedina želja koju sada imam.
Varljiva sliko privida nečega u ničemu, nemoj sada.
Nije ti vreme.
Beži od mene.
Poslednji put nije zadnji put.
Tada sam mislila drugačije.
Tada je On hteo drugačije.
Ja tu nisam mogla ništa da uradim.
Nije bilo te vere koja je mogla to da promeni.
Zato sada moram da odagnam strah.
Zato sada ne smem da imam dilemu.
Zato sada moram da odem sa punim srcem.
Zato sada moram da stanem ispod kupole.
To je fizičko mesto, iako je sve u meni.
Iako je sve u nama.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts with Thumbnails